Samenwerking Internationaal

Deze bouwsteen focust op de ontwikkeling van internationale samenwerking met belangrijke handelspartner Duitsland. Met name in de WFG Kreis Viersen, die de Supply Chain Valley ‘raakt’, liggen kansen. De bouwsteen beoogt een intensieve grensoverschrijdende samenwerking. Daarnaast gaat de aandacht ook uit naar het uitwisselen van kennis en expertise met Duitse bedrijven en kennisinstellingen. Samenwerking is absoluut het kernwoord.

De bouwsteen ‘Samenwerking Internationaal’ maakt werkafspraken met lokale, regionale, nationale en Europese overheden op basis van relevante thema’s. Beleidsdocumenten van overheden worden vertaald naar begrijpelijke taal. Vanuit de bouwsteen wordt ernaar gestreefd om een structurele dialoog met de verschillende overheden te (kunnen) voeren. Commitment van de betrokken partijen op basis van relevante thema’s met gedeelde valuecases is daarbij van groot belang. 

Armin Moller, voorzitter bouwsteen “Samenwerking Internationaal”