LIDMAATSCHAP

Meer weten over

Ons lidmaatschap

Sluit je als bedrijf aan bij de Supply Chain Valley en ervaar de kracht van samenwerking en waardecreatie. Ondernemingen, Onderwijsinstellingen, Overheden en de Omgeving kunnen zich aansluiten als lid van Supply Chain Valley.

Meer weten over alle voordelen van het lidmaatschap, neem dan contact op met [email protected]

Bedrijven werken actief en doelgericht samen

Processen Supply Chain worden geoptimaliseerd door grens- en sectoroverstijgende innovatie

Deelnemers Quattro Helix dragen bij aan waardecreatie Supply Chain Valley om maximale effecten te realiseren

Waarom lid worden?

Hoe meer bedrijven zich aansluiten, hoe sterker Supply Chain Valley staat. Thema’s die alle bedrijven aangaan, worden vanuit een gezamenlijk en coöperatief oogpunt benaderd en aangepakt. Waarom zou elk bedrijf afzonderlijk oplossingen gaan zoeken ten aanzien van duurzaamheid, innovatie, digitalisering en supply chain-verbetering als dat ook in samenspraak en -werking met andere bedrijven, overheid, onderwijsinstellingen en omgeving kan? De kracht van Supply Chain Valley komt voort uit de intentie en motivatie om samen te werken aan een betere toekomst, voor de Valley, voor Nederland en voor de wereld.

Bedrijven die zich aansluiten dragen actief bij en profiteren daardoor van de gezamenlijke inzichten en oplossingen die voortkomen uit Supply Chain Valley. Met de Innovation Hub als Centre of Excellence, waar de krachten van de partijen binnen de Quattro Helix gebundeld kunnen worden, is er een sterke uitvalsbasis gecreëerd. Innovaties of relevante onderzoeken worden van hieruit gedeeld en alle bedrijven kunnen van die inzichten gebruikmaken. Samen maken we Supply Chain Valley sterk!

Meld je aan