Regio branding & marketing

De bouwsteen ‘Regio Branding & Marketing’ is verantwoordelijk voor de branding, de marketing en het onderhouden van de public relations van het merk ‘Supply Chain Valley’. De bouwsteen stemt inhoud van de diverse geledingen af vanuit een te balvorens deze gepubliceerd wordt en optimaliseert het effect van communicatie vanuit de Valley. Daarbij wordt actief de samenwerking gezocht met andere partijen die gebaat zijn bij de branding en positionering van de regio rond Supply Chain Valley. Daarbij kan gedacht worden aan de Provincie, Gemeenten, Ondernemend Venlo, ELC Limburg en LIOF. Ook buiten de regio en internationaal is kennis- en waarde-deling van groot belang.

Supply Chain Valley is de hotspot in Logistiek, en de supply chain van de Agrofood en Maakindustrie. Een heldere boodschap uitdragen, zowel intern als naar buiten toe, draagt bij aan het versterken van de positie van SCV. Alle partijen binnen de Quattro Helix (ondernemers, overheid, omgeving en onderwijs) zijn gebaat bij een eenduidige en heldere communicatie. Informatie over ontwikkelingen vanuit de Valley wordt dan ook zo veel als mogelijk uniform gedeeld. 

Quote Jasper Heesakkers, voorzitter bouwsteen “Regio branding & marketing”
“Samen maken we van Supply Chain Valley een ijzersterk merk in de regio!”