Innovatie & Digitalisering

De bouwsteen ‘Innovatie & Digitalisering’ tracht de innovatieve kracht van ondernemers binnen de Supply Chain Valley te vergroten. Vanuit deze bouwsteen worden, in samenwerking en samenspraak met bedrijven strategische, tactische en operationele projecten gedefinieerd en geïnitieerd. De focus ligt hierbij op het vergroten van de innovatiekracht van ondernemers. Dit kan bijvoorbeeld door trainingen en workshops, optimalisatie en consolidatie. Maar ook door onderzoek.

Afhankelijk van de complexiteit van de projecten kunnen ook kennisinstellingen aansluiten om een bijdrage te leveren. Als vanuit de wetenschap nieuwe relevante inzichten ontstaan, dan zal de bouwsteen deze innovaties delen met bedrijven in Supply Chain Valley. Bij voldoende draagkracht en indien ‘bewezen’ kunnen innovaties Valley-breed geïmplementeerd worden. Dat kunnen bijvoorbeeld ontwikkelingen zijn op het gebied van duurzaamheid, modal shift en infrastructuur, maar zeker ook op het vlak van digitalisering.

Quote Joris Tenhagen, voorzitter bouwsteen “Innovatie & Digitalisering”
“Door samenwerking rondom innovatie, digitalisering en robotting maken we van Supply Chain Valley een onderzoek centrum waarin we resultaten en kennis delen binnen de Logistiek, en de supply chain van de Agrofood en Maakindustrie.”