Infrastructuur, Mobiliteit & Modal Shift

In de bouwsteen ‘Infrastructuur, Mobiliteit en Modal Shift’ ligt de focus op het mobiliseren en enthousiasmeren van bedrijven in de regio om mee te denken over én te innoveren in het thema infrastructuur (weg, water, pijpleidingen, spoor, elektrisch) en het promoten, toepassen van de modal shift. De verandering in manieren van transport en de wijze waarop dit gebeurt, niet alleen in de Supply Chain Valley, maar ook (inter)nationaal), verdienen de onverdeelde aandacht van deze bouwsteen. 

Meer bedrijven aantrekken richting Supply Chain Valley is het doel. En dan vooral meer naar een modal shift-werkwijze: een groenere manier van vervoer van containers vanuit de haven van de deep sea havens richting Supply Chain Valley via binnenvaart en trein. Minder transport via de weg levert minder files op en er is minder personeel nodig. Bedrijven binnen de Supply Chain Valley moeten bewust worden gemaakt van de voordelen van een modal shift.

Grote nadruk ligt ook op digitalisering, circulariteit en duurzaamheid. Het is belangrijk om deze thema’s te vertalen naar de infrastructuur, of het nu gaat om het aanleggen van pijpleidingen, het verduurzamen van vervoersmiddelen en het streven naar hergebruik van materialen en slimme toepassing van ICT daarbij. Het gaat daarbij ook om het zoeken naar de goede balans, bijvoorbeeld vrachtverkeer van de weg te verplaatsen naar rail, terwijl we zien dat railterminals nu al een uitdaging hebben op het gebied van capaciteit. Uiteindelijk streven we op langere termijn ook naar het vergroten van de export. 

Quote Daniel ten Ham, voorzitter bouwsteen “Infrastructuur, Mobiliteit & Modal Shift”
“Het streven is om in Supply Chain Valley toonaangevend te zijn in Infrastructuur en Modal Shift. Ik ben ervan overtuigd dat we dat samen kunnen realiseren! Een goede infrastructuur is een essentiële randvoorwaarde, Modal shift verlaagt de file druk, en is van invloed op de CO2 reductie.”