Duurzaamheid

De bouwsteen ‘Duurzaamheid’ maakt zich sterk voor de verduurzaming binnen de Supply Chain Valley. De energie die in de Valley opgewekt wordt, moet idealiter meteen in het proces opgenomen worden en het energieverbruik dient binnen de perken te blijven. De bouwsteen vergaart kennis over duurzaam verantwoord ondernemen en deelt deze ook om er, samen met alle betrokken partijen, voor te zorgen dat de ecologische voetafdruk van de Supply Chain Valley zo klein mogelijk is. Afgestemd en in balans met winstgevendheid. Winstgevende duurzame groei.

Meer duurzaamheid in het supply chain proces stimuleren en implementeren is waar deze bouwsteen zich voor inzet. Denk aan de installatie van windmolens en zonnepanelen en het in gebruik nemen van vrachtwagens en terminal-trucks die rijden op energie die is opgewekt in Supply Chain Valley. We willen innoveren door waterstof en elektriciteit aan te wenden als energiebron voor trucks. Het elektrische netwerk is momenteel onvoldoende groot; er wordt ‘te veel’ energie terug geleverd aan het net. Windmolens moeten dan uitgeschakeld worden omdat de opgewekte energie ‘nergens’ naartoe kan. Als de energie ter plekke ‘geconsumeerd’ kan worden, gaat er minder energie verloren. De bouwsteen wil ook kennis verstrekken in een duurzamer beleid. Uiteindelijk doel van alle inzet is uiteraard om de ecologische voetafdruk van bedrijven in Supply Chain Valley zo klein mogelijk te houden.

Quote Gerbert Vissers, voorzitter bouwsteen “Duurzaamheid”
“Samen gaan we de energie-uitdagingen van de toekomst aanpakken om van Supply Chain Valley de duurzaamste logistieke hotspot van Nederland te maken!”