Arbeidsmarkt & Human Capital

De bouwsteen ‘Arbeidsmarkt & Human Capital’ legt de verbinding tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheid en zet vol in op het behouden van het menselijk kapitaal voor de regio rond de Supply Chain Valley. De bouwsteen slaat een brug tussen ondernemers in de regio en kennisinstellingen en beoogt meer mensen te behouden vóór en aan te trekken tot de logistieke sector. Een doelgerichte samenwerking met de overheid en kennisinstellingen is daarbij van groot belang. 

De focus binnen deze bouwsteen ligt op samenwerking en agenda-ontwikkeling van de ‘Quattro Helix’ (ondernemingen, overheid, onderwijs en omgeving). Belangrijke waarden binnen de bouwsteen zijn het versterken van het imago van de sectoren Logistiek, Agrofood en Maakindustrie, maar ook van de regio rond de Supply Chain Valley. Het moet niet alleen aantrekkelijk zijn om er te werken, maar ook om er te leven en te recreëren. Ervaren vakkrachten binnen de sectoren, maar ook studenten en zij-instromers moeten getriggerd worden om te kiezen voor de sectoren Logistiek, en de supply chain binnen de Agrofood- en Maakindustrie. 

In samenwerking met onderwijsinstellingen en overheid worden er bruggen geslagen tussen de partijen binnen de Quattro Helix om de arbeidsmarkt in de regio zo aantrekkelijk mogelijk te maken en menselijk kapitaal aan te trekken tot en te behouden voor de regio. Er worden projecten georganiseerd op fysieke locaties om de ambities van de participerende partijen bij elkaar te brengen. Een voorbeeld daarvan is ‘Beleef de logistieke keten-dag’.

Een belangrijke rol voor de overheid is het uitlijnen van de human capital agenda met de beschikbare middelen en vooral met voldoende focus. Er mag (en moet) meer gekeken worden naar specifieke behoeftes vanuit de regio, zodat daar gerichter op ingespeeld kan worden. Verbetering van het imago van, en een grotere instroom in Logistiek, en de supply chain binnen Agrofood en Maakindustrie kunnen dankzij samenwerking en een doelgericht beleid gerealiseerd worden.  

Quote Sjoerd Ewals, voorzitter bouwsteen ‘Arbeidsmarkt & Human Capital’
“We willen de kracht en de waarde van Supply Chain Valley ten volle uitdragen om meer ‘human capital’ voor de regio te behouden en aan te trekken.”