Agrofood

De bouwsteen ‘Agrofood’ richt zich met name op projecten ter verbetering van de Food Supply Chain door cross-overs met Logistiek en Maakindustrie. In deze bouwsteen initiëren we projecten door ‘in meerdere keukens te kijken’ (o.a. via de andere bouwstenen). Uiteindelijk moeten we met alle stakeholders circulaire (food)business opzetten en de food supply chain (logistiek) levert daar een wezenlijke bijdrage aan. Ook het verduurzamen van transport (Electric Hydrogen) en opslag (e-koeling / off-grid systemen) in de Food Supply Chain, het verwerken van reststromen en het ontwikkelen van Agro-Clusters (met expertise food, logistiek en vastgoed) door kennis te delen en daarover projecten uit te voeren behoren tot de doelstellingen van de bouwsteen. Dit laatste is ook een ‘morele plicht’ vanuit de Green Deal!

Gemeentes, overheden (o.a. Duitsland) en afnemers zullen hun eisen stellen t.a.v. het verduurzamen van transporten naar hun regio’s. Naar en vanuit Venlo vinden er zowel internationaal, cluster-cluster (=regio), als ‘last-mile (agro-food)-transporten plaats. Focus zal liggen op CO²-uitstootvermindering; dit is meetbaar en is lineair met het optimaliseren van (agrofood) goederenstromen. De bouwsteen richt zich ook op projecten via welke foodketens met innovatieve instrumenten beter bestuurd en gemonitord kunnen worden en uiteindelijk minder uitval veroorzaken.

Daarnaast spelen verdere automatisering en robotisering een belangrijke rol omdat ‘beschikbare handjes’ en flexibiliteit grote uitdagingen zijn om processen (opslag/verwerking) in de food supply chain uitvoerbaar te laten zijn in de nabije toekomst.  We maken daarbij gebruik van de kennis en ervaring ‘in andere keukens’. Deze bouwsteen zal niet direct participeren in primaire productieprojecten. Goed onderwijs en opleidingen zijn van belang om een en ander te kunnen realiseren en continueren. Daarin willen we vanuit deze bouwsteen ondersteuning geven aan de betreffende partijen, o.a. op Brightland Campus. Supply Chain Valley kan door het omarmen van de circulaire (food)economie continuïteit van het Food Supply Chain Cluster in onze regio waarborgen.

Quote Jan Vorstermans, voorzitter “Agro Food”
“De Food Supply Chain kan een grote bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire (food-)economie. Laten we de ondernemers zodanig faciliteren met ketenprojecten dat ze graag participeren om een volgende stap te (kunnen) zetten!”