Young Professionals

De bouwsteen ‘Young Professionals’ richt zich op het instromen, behouden en doorontwikkelen van Young Professionals in de regio. De talenten in de regio moeten getriggerd worden om zich hier te vestigen en te ontplooien. Het is een taak van de bouwsteen om alle aantrekkelijke facetten van logistiek, en de supply chain binnen de agrofood en maakindustrie zichtbaar te maken voor de Young Professionals. Ook voor zij-instromers moet het interessant en aantrekkelijk zijn om voor deze sectoren (in deze regio) te kiezen.

In samenwerking met de andere bouwstenen is het de ambitie om de regio aantrekkelijker te maken voor jong talent. De uitdaging ligt er om de  toestroom richting Supply Chain Valley te verhogen en de mogelijkheden voor doorontwikkeling te vergroten. De regio moet zich aan deze Young Professionals laten zien, een toekomst georiënteerd perspectief bieden en het moet voor hen duidelijk worden dat projecten binnen de Supply Chain Valley interessant zijn. 

Quote Loek Berden, voorzitter bouwsteen “Young Professionals”
“De dynamische en innovatieve Supply Chain in onze regio verdient een fris imago en een sterke aantrekkingskracht met toekomst perspectief voor Young Professionals.”