Samenwerking Kennisinstellingen

De bouwsteen ‘Samenwerking kennisinstellingen’ vertegenwoordigt de onderwijsinstellingen en streeft een goede samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven na, op basis van werkafspraken en het bieden van voldoende goed begeleide stage plekken. Belangrijk doel van deze bouwsteen is om in de toekomst gekwalificeerde krachten voor Logistiek, en de supply chain binnen Agrofood en Maakindustrie in de regio van de Supply Chain Valley op te leiden en vooral ook te behouden. Daarnaast zoekt de bouwsteen de verbinding met hoger en wetenschappelijk onderwijs om kennis en innovatiekracht binnen de valley op peil te brengen en te houden. Onder andere door samen te werken aan onderzoek en projecten.

Onderwijs is van groot belang voor het bedrijfsleven. We hebben nu en in de toekomst goed geschoold personeel nodig. De bouwsteen wil bedrijven met opleidingen verbinden, zodat goed opgeleide mensen ook op de juiste plek terechtkomen. Onderzoeken door hbo-instellingen en universiteiten kunnen leiden tot innovaties en verbeteringen in bijvoorbeeld ICT en technologie. Tevens is het belangrijk om personeel te behouden voor de regio en daar waar mogelijk zij-instromers bijscholing aan te kunnen bieden. Wij geloven dat dit alles met een krachtige samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven mogelijk is. 

Quote Hans Aarts, voorzitter bouwsteen ‘Samenwerking Kennisinstellingen’
“Er is geen goed beroepsonderwijs zonder een goede samenwerking met het beroepenveld! Kennis vergaren en kennis delen”