Samenwerking overheden

De bouwsteen Samenwerking Overheden heeft als functie stabiele samenwerkingsverbanden tot stand te brengen tussen verschillende partijen in het publieke en private domein. Van werkafspraken tot gezamenlijk gedeelde valuecases waarin overeenstemming is over zowel harde als zachte waarden en antwoord wordt gegeven op de vraag “Wat levert het ons op als maatschappij?”

Deze bouwsteen heeft het streven om los van bestaande koninkrijken en hertogdommen te komen en vooral de focus te leggen op en te zoeken naar gedeelde waarden en commitment aan bepaalde vraagstukken. Dat doet de bouwsteen door niet de individuele posities en belangen centraal te stellen, maar door het besef te creëren dat wezenlijke innovaties alleen gerealiseerd kunnen worden als we ook écht samenwerken.

Quote Ger Koopmans, voorzitter bouwsteen “Samenwerking Overheden”
“Limburg hoort tot de beste logistieke centra van de wereld.”