Innovation Hub geeft nieuw elan aan logistieke hotspot in Noord Limburg

De regio Venlo-Venray eindigde dit jaar op een teleurstellende achtste positie in de Logistieke Hotspot van het jaar verkiezing. De regio laat zich hierdoor niet uit het veld slaan en heeft grote ambities met de recente lancering van ‘Supply Chain Valley’, een ‘Quatro Helix’ samenwerkingsverband, waar een Innovation Hub het kloppende hart van vormt. “We willen de regio Noord-Limburg laten doorgroeien tot een Europese logistieke topregio.”

Regio Venlo-Venray was, sinds de start van de verkiezing in 2006, de bijna onbetwiste logistieke hotspot nummer 1 van Nederland. Dat komt niet alleen door de gunstige ligging van de regio op belangrijke nationale en internationale corridors voor het multimodale goederenvervoer, maar ook het feit dat ondernemers, onderwijs, overheid een lange traditie hebben van nauw met elkaar samenwerken om de logistieke sector in Noord-Limburg op de kaart zetten in Nederland en Europa. In 2014 resulteerde die samenwerking in de oprichting van Smart Logistics Center Venlo op initiatief van de regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF. Inmiddels hebben zich door de jaren heen zo’n tweehonderd stakeholders verbonden aan Smart LCV, bestaande uit mkb-ondernemers, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen. Binnen dit samenwerkingsverband, dat de afgelopen jaren ook dankbaar werd gekopieerd door andere logistieke hotspotregio’s, werden tal van projecten opgezet rondom thema’s als beschikbaarheid van arbeid, grond en van bestaande warehouses, bereikbaarheid van de infrastructuur, duurzaamheid, modal shift en digitalisering.

Nieuwe economische agenda

De ambitie groeide, maar het ontbrak aan uitvoeringskracht en governance zegt Peter Pardoel (64) die vanuit zijn vorige werkgever Cabooter nauw betrokken was bij Smart LCV en sinds dit jaar voorzitter van de Raad van Bestuur is van Stichting Supply Chain Valley. “Smart LCV was een samenwerkingsverband van regionale ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden die daarbij werden ondersteund door het LIOF. Het werd lastig voor ons toen de provincie Limburg een aantal jaren geleden een missie gedreven economische agenda lanceerde in plaats van een sector georiënteerd programma, waar tot die tijd logistiek ook onderdeel van was.”

Voldoende draagvlak

Gevolg van deze koerswijziging was dat de ondersteuning van Smart LCV vanuit het LIOF zou worden teruggeschroefd, ondanks dat er volgens Pardoel meer dan voldoende draagvlak was om verder te gaan, bleek uit een onderzoek dat werd mogelijk gemaakt door het LIOF . “In de corona periode zagen we bijvoorbeeld dat er nog altijd partijen waren die zich wilden aansluiten. Alleen was het voor ons zaak om de organisatie te structureren vooral ook omdat we geen entiteit waren, maar een vrijwillig samenwerkingsverband van met name mkb-bedrijven. Het oprichten van een vereniging was een optie, maar daar hebben we er al eentje van in Limburg in de vorm van ELC (European Logistics Center).”

Match met supply chain valley

De match werd uiteindelijk gevonden bij Supply Chain Valley, een in 2019 opgestart initiatief van grote Noord-Limburgse ondernemers waaronder VidaXL, Moonen Packaging, Seacon Logistics en Arvato Supply Chain Solutions en het kennisinstituut Brightlands Instituut for Supply Chain Innovation (BISCI). Pardoel: “Deze bedrijven waren samen met BISCI al gestart met een aantal projecten. Via initiatiefnemer VidaXL zijn we in gesprek geraakt met de andere bedrijven die actief zijn binnen het Supply Chain Valley-initiatief. We zijn vervolgens gaan kijken of er misschien een mooie match te maken was en na een aantal sessies is die uiteindelijk tot stand gekomen.”

 

Verbindingen leggen

Na een transitiejaar, die dit jaar is afgerond, is Smart LCV , met uitstekende ondersteuning van het LIOF definitief opgegaan in Supply Chain Valley. Het kloppende hart van de organisatie is de Innovation Hub. Deze hub waarvan de feestelijke opening afgelopen oktober plaatsvond, is prominent gehuisvest in een van de bedrijfspanden van VidaXL op logistiek bedrijvenpark Greenport. De hub moet volgens Pardoel een broedplaats worden van innovaties, maar is vooral ook een plek waar de logistiek vanuit de supply chain gedachte verbindingen legt met andere belangrijke sectoren in Noord-Limburg zoals de maakindustrie en agro-food sector. Binnen Supply Chain Valley gaan bedrijven uit deze sector met kennisinstellingen en overheden in (eu)regio Noord-Limburg de komende jaren nauw samenwerken aan een keur aan projecten op het gebied van onder andere duurzaamheid, arbeidsmarkt, energietransitie, digitalisering, innovatie, infrastructuur en mobiliteit. Deze maatschappelijke issues worden verder uitgewerkt binnen elf bouwstenen op het gebied van onder andere duurzaamheid, infrastructuur, mobiliteit en modal shift, innovatie en digitalisering en young professionals. Pardoel legt uit: “We houden binnen deze aanpak voor een deel vast aan de (vier) bouwstenen die we al hadden binnen Smart LCV gecombineerd met nieuwe thema’s. Kern daarbinnen dat samenwerking voorop staat met andere belangrijke sectoren in Noord-Limburg en heel belangrijk we zoeken ook naar een gestructureerde samenwerking met partijen hier vlak over de grens in Duitsland, zodat we deze regio nog verder kunnen laten groeien tot Europese logistieke topregio.”

Proeftuin robotisering

Samen met LIOF is goed nagedacht over de aansluiting met de missie gedreven economische agenda. Visitekaartje voor Supply Chain Valley is de door het bedrijfsleven gefinancierde innovatiehub van ruim 2.500 vierkante meter. De locatie verkeerde tot en met oktober 2022 nog in een opstartfase , maar de afgelopen tijd hebben er al wel diverse bijeenkomsten al plaatsgevonden. Ook heeft Pardoel al diverse buitenlandse delegaties kunnen verwelkomen voor een rondleiding. “Wat deze hub zo aantrekkelijk maakt, is dat we faciliteiten bieden die voldoen aan alle randvoorwaarden dus het is niet alleen een ontmoetingsplaats voor het hogere management, maar ook blue collar willen we op de best mogelijke manier hier ontvangen.” Tijdens een rondleiding laat Pardoel vol trots zien dat de hub volop ruimte biedt voor bijeenkomsten, congressen, seminars, trainingen en workshops. Daarnaast zijn er ruimtes voor starters, een proeftuin voor robotisering die op dit moment nog in opbouw is en living labs.

Bouwstenen fundament

De beschikking over een fysieke locatie moet ervoor zorgen dat het vrijblijvende aspect in de samenwerking met bijvoorbeeld kennisinstellingen, waar binnen Smart LCV vaak sprake van was, niet meer voorkomt. Pardoel legt uit: “Iedere bouwsteen, waar kennisinstellingen bij betrokken zijn, is zo georganiseerd dat iemand vanuit het bedrijfsleven altijd voorzitter is. Daarnaast zijn in deze bouwsteen maximaal twee of drie vertegenwoordigers actief vanuit zowel de overheid als kennisinstellingen aangevuld met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven. Dat houdt in dat in iedere bouwsteen rond de vijftien bedrijven zijn afgevaardigd. Dan heb je een best grote kern die zorgt voor een verbreding en verdieping van het denkvermogen.” In tegenstelling tot Smart LCV, waar veel op vrijwillige basis ging, is er nu veel meer governance. Pardoel: Wat daarbij een pre is, is dat we nu een dak boven ons hoofd hebben en een stevige uitvoering organisatie waardoor we het nu intelligenter aanpakken en beter duiden. De elf bouwstenen zijn uiteindelijk het fundament binnen dit samenwerkingsverband en die stellen ons in staat om met elkaar actuele thema’s en problemen op te lossen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsmarkt en de energietransitie.”

 

Inzetten op sector branding

Pardoel juicht het dan ook vooral toe dat met name veel verladers, logistieke dienstverleners en e-commerce bedrijven die gevestigd zijn op Greenport het Supply Chain Valley-initiatief omarmen. “Zij realiseren dat zij zich niet naar binnen kunnen blijven keren want zij zijn onderdeel van een regio, een keten en die moet worden versterkt. Het gaat dus niet alleen meer om company branding, maar om sector- en regio branding.” Dat is hard nodig omdat de logistieke sector volgens Pardoel het afgelopen jaar in een kwalijk daglicht is komen te staan binnen bijvoorbeeld de verdozingsdiscussie. “We moeten als sector weer in de driver seat zien te komen en het logistiek weer belangrijk zien te maken. het gaat tenslotte om onze license to operate.”

Binnenhalen subsidies

Pardoel heeft een mandaat voor de komende vijf jaar binnen Supply Chain Valley. “Een van mijn eerste opdrachten nu al is – gezien mijn leeftijd – het vinden van een opvolger. Wat betreft de funding hoeven we ons voor de nabije toekomst geen zorgen te maken. Supply Chain Valley wordt gefinancierd vanuit het bedrijfsleven. Dat is goed geregeld maar we denken wel dat we – vergelijkbaar met Brainport in Eindhoven – straks subsidies moeten binnenhalen niet alleen in Nederland maar ook in Europa. De eerste hebben we ook al binnen waardoor er een stuk wisselwerking ontstaat.”