Eervol bezoek van de Duitse ambassadeur en de consul-generaal.

Op 1 november was Ambassadeur de heer Cyrill Jean Nunn van de Bondsrepubliek Duitsland bij ons op bezoek. Hij werd begeleid door de Consul-Generaal in Duitsland van het Koninkrijk der Nederlanden de heer Peter Schuurman. De delegatie werd vanuit Nederland aangevoerd door Burgemeester Antoin Scholten van de Gemeente Venlo en een aantal ambtelijke ondersteuners van beide kanten.

Doel was om kennis te maken met de logistieke activiteiten in Noord-Limburg, het grensoverschrijdende karakter en de manier waarop wij hier met elkaar samenwerken aan grote thema’s zoals: arbeidsmarkt, duurzaamheid, energietransitie, digitalisering en innovatie binnen 
Supply Chain Valley.

Er was aandacht voor de manier waarop wij dat doen: Ondernemingen, Onderwijsinstellingen, Overheden en Omgeving. Ook was er aandacht voor de samenwerking met de WFG Kreis Viersen; een ontwikkeling waarvoor de Ambassadeur en de Consul-Generaal zich positief uitspraken en ook ondersteuning toezegde in verdergaande samenwerkingen met Duitse bedrijven en instellingen. We zijn dan ook uitgenodigd om in Düsseldorf met de Consul- Generaal te komen praten of- en hoe we dit op de best mogelijke manier kunnen gaan vormgeven.

Supply Chain Valley is een Euregionale organisatie, actief in Noord-Limburg en in het werkgebied van WFK Kreis Viersen.